O nás

Náš klub se zaměřuje na výuku dětského aerobiku a dance aerobiku, přípravu dětí na soutěžní Aerobic Master Class, Miss Aerobic Tour či Aerobic Team Show. Zaměřujeme se také na různé taneční žánry a taneční průpravu, kterou naši svěřenci posléze využijí v různých tanečních vystoupeních, se kterými se účastní mnoha významných společenských a sportovních akcích.

Historie

Členové tohoto týmu se začali scházet v Tanečním Centru KN Ostrava, po vzájemné dohodě lektorky aerobiku Alexandry Uherkové s lektorem tance Martinem Nováčkem již od roku 2002. Díky této domluvě vznikl tým lidí, který spojil tanec a aerobik v jeden celek a tím se tento klub stal jedinečným a vyhledávaným v celém našem regionu.

Sdružení pod názvem „Aerobic Team KN Ostrava“ oficiálně vzniklo v únoru roku 2004. Zakladateli tohoto sdružení byli Martin Nováček, Alexandra Uherková a Vendula Grabaczová.

ATKNO se věnuje dětskému aerobiku v jednotlivcích i týmech v různých věkových kategoriích, v rozmezí od 6 do 18 let. Všechny děti jsou rozděleny do určených skupin podle dosaženého věku a svých schopností a dovedností.

Talentovaným členům ATKNO se věnujeme až 5x týdně a snažíme se je vytrénovat na co nejlepší úroveň soutěžního aerobiku. Takto vytrénovaní žáci se pak reprezentují na různých postupových a titulárních soutěžích, které pořádá např. Český svaz aerobiku, Česká asociace sportu pro všechny, nebo jiné republikové asociace.

ATKNO navštěvuje v současné době okolo 100 členů a z toho 48 členů na vrcholné republikové úrovni. Tím je tento klub, i za svou krátkou dobu působení, považován za jeden z nejlepších klubů soutěžního aerobiku na Moravě a v celé ČR.

ATKNO si za dobu svého trvání vychoval již několik MČR a okolo 30 jednotlivců , kteří se velmi dobře umístili či umisťují na soutěžích, jakými jsou např. Soutěžní Aerobic Master Class (SAMC), Mistrovství ČR v SAMC, Miss Aerobic Tour a také v kolektivním druhu soutěže Aerobic Team Show. Svou popularitu a oblibu si navyšuje náš klub také tím, že se začal věnovat aerobním a tanečním formacím, které jsou poté prezentovány na prestižních plesech našeho kraje, a také založením skupiny cheerleaders, se kterou se účastní mnoha prestižních sportovních utkáních.

 

 Propagační stan ATKNO:

plachta stan 0  

 

Aktuality

Partneři